CÔNG TY CP THỰC PHẨM SANTA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚC SANG

CÔNG TY CP XNK – DU LỊCH ĐẠI NGÀN

—– oOo —–

LỜI NÓI ĐẦU

Bất kỳ một doanh ngiệp, công ty hay tổ chức nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa, tri thức thì khó đứng vững được. Văn Hóa Công Ty là văn hoá của một tổ chức vì vậy nó không đơn thuần là văn hoá giao tiếp hay văn hoá kinh doanh như ta thường nghĩ. Văn hóa công ty cũng không phải là những khẩu hiệu của ban lãnh đạo được treo trước cổng, trên hành lang hay trong phòng họp. Những ý muốn, ý tưởng hay những gì chúng ta mong muốn có thể rất khác với những giá trị, niềm tin, chuẩn mực được thể hiện trong thực tế Văn Hóa Công Ty và trong các hành vi mỗi thành viên công ty.

Văn Hóa Công Ty là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của mỗi công ty, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của công ty; tạo nên sự khác biệt giữa các công ty và được coi là truyền thống riêng của mỗi công ty.

Giá trị của Văn Hóa Công Ty là cái mà tất cả thành viên công ty cảm thấy quan trọng vì mang lại lợi ích cho mình. Lãnh đạo công ty sẽ rất khó xây dựng văn hóa công ty, nếu không truyền đạt được những ích lợi mà văn hóa công ty đem lại cho mọi người. Mỗi thành viên công ty cần phải nhận thức rằng việc đeo thẻ thành viên, mặc đồng phục là thể hiện niềm tự hào là thành viên của công ty, và có ích cho công việc của mình chứ không phải mình mang những thứ đó để làm quảng cáo.

Muốn duy trì Văn Hóa Công Ty thì lãnh đạo phải thực hiện, chính bản thân lãnh đạo phải mong muốn duy trì Văn Hóa Công Ty đã đặt ra, lãnh đạo và người quản lý trung gian phải thực hiện để làm sao toàn thể thành viên công ty làm việc mà không cần ai đôn đốc, không cần sự xuất hiện của ai, không cần ai theo dõi, mà mỗi cá nhân thành viên công ty tự vận hành văn hóa công ty vì lòng tự trọng, cái tôi cá nhân của mình không cho phép làm ảnh hưởng công ty. Vì khi một cá nhân làm sai không ai nói cá nhân làm sai mà nói công ty đó làm sai. Công ty tạo thói quen (như logo, nón, áo, không để dơ, nón rớt đất nhặt ngay…) cho từng thành viên công ty để trở thành chuẩn mực. Tất cả toàn thể thành viên công ty, khách hàng (xem khách hàng của mình là những ai, giá trị đạo đức của khách hàng đó như thế nào) kết hợp với môi trường vận hành của công ty và tốc độ phát triển của xã hội tương lai là những yếu tố ảnh hưởng tầm nhìn tương lai của công ty. Về lâu dài, công ty cũng cần phải điều chỉnh xem cần bổ sung cái gì, loại bỏ cái gì đúng với tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý, giá trị cốt lỗi… mà công ty đề ra để xây dựng Văn Hóa Công Ty lành mạnh phù hợp với bối cảnh xã hội để công ty tồn tại và phát triển.

Vì vậy, để Phúc Sang, SANTA được vững bền và có được sự tin yêu từ khách hàng và cộng đồng, chúng tôi tuyên bố xây dựng Văn Hóa Công Ty Phúc Sang, SANTA bằng những giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức và những cam kết thực thi về văn hóa của Phúc Sang, SANTA.

PHẦN I: HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SANTA  FOOD – Celebrate Healthy Life

PHÚC SANG – Kiến Tạo Vững Phúc Bền Sang

ĐẠI NGÀN – Thăng hoa cuộc sống xanh

TẦM NHÌN:

Đồng hành với cộng đồng vì cuộc sống khỏe – sống xanh – sống đẹp.

SỨ MỆNH:

Kiến tạo và Sáng tạo ra những sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao phục vụ cho cuộc sống khỏe- sống xanh- sống đẹp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:Chính trực –Trí Tuệ –  Đam Mê – Sáng tạo”

Chính trực: Mỗi cá nhân là một chính kiến và cá tính riêng, nhưng khi nhiều cá nhân kết hợp với nhau tạo nên sức mạnh tập thể, làm những điều đúng đắn, chia sẻ quan tâm đến nhau, coi trọng và tôn trọng quyền lợi của nhau, luôn luôn hành động vì lợi ích cao nhất của tất cả mọi người, không bao giờ gây hiểu lầm hoặc bóp méo sự thật. Luôn tự giác, đối với những việc mà bản thân đã quyết định phải làm thì tự bản thân sẽ đặt ra các quy tắc cho mình để thực hiện. Luôn giữ chữ tín và lời hứa của mình với người khác.

Trí Tuệ: Luôn phát triển nền tảng kiến thức ngày càng cao. Thường xuyên ứng dụng các kiến thức mới vào nâng cao hiệu quả việc làm và tích lũy thêm kinh nghiệm. Suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động.

Đam mê: luôn giữ vững niềm tin vượt qua mọi khó khăn để biến đam mê thành hiện thực.

Sáng tạo: không duy trì tình trạng hiện tại mà thường xuyên mở rộng tầm nhìn của mình để sáng tạo bất tận bằng niềm đam mê và nhiệt huyết cho việc sau luôn tốt hơn việc trước.

TRIẾT LÝ KINH DOANH: Dùng nhân văn để thấu rõ mọi vấn đề

TÔN CHỈ VÀ HÀNH ĐỘNG: làm cho mọi người có cuộc sống khỏe – sống xanh – sống đẹp là hành động của chúng

– Dùng nhân văn để nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tổng hợp nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của khách háng và cộng đồng một cách sâu sắc, tinh tế và toàn diện dưới mọi góc độ: kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, nghệ thuật… để sáng tạo công nghệ mới áp dụng vào đầu tư xây dựng hệ thống sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất, phục vụ được lợi ích sống khỏe- sống xanh- sống đẹp của con người và môi trường.

– Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng và cộng đồng theo đúng triết lý kinh doanh công ty.

– Xây dựng hệ thống nguyên tắc giao tiếp, ứng xử chuẩn mực mang tính nhân văn dành cho toàn thể thành viên công ty đối với khách hàng và cộng đồng.

– Thực hiện thường xuyên các chương trình chăm sóc khách hàng và vì cộng động với nhiều nội dung thiết thực, đảm bảo quyền lợi và gia tăng lợi ích sống khoẻ, sống xanh, sống đẹp cho khách hàng và cộng đồng. Chủ động xây dựng, triển khai các chương trình xã hội hướng tới sức khỏe cộng động và bảo vệ môi trường…

Mục tiêu hành động:

SANTA FOOD là Tập đoàn thực phẩm & đồ uống vì sức khỏe cộng đồng.

PHÚC SANG kiến tạo không gian sống khỏe- sống xanh – sống đẹp.

ĐẠI NGÀN kiến tạo các điểm du lịch với không gian sống xanh cho cộng.

PHẦN II: NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

1/ SANTA GROUP là nơi tập trung những con người có được giá trị cốt lỗi “Chính trực – Đam mê – Sáng tạo – Trí tuệ, có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, nhân văn và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp, có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc. Toàn thể thành viên SANTA GROUP làm việc mà không cần ai đôn đốc, không cần sự xuất hiện của ai, không cần ai theo dõi, mà mỗi thành viên tự vận hành công việc vì lòng tự trọng, vì giá trị cá nhân của mình, không cho phép cá nhân mình làm ảnh hưởng đến công ty, đến khách hàng hay cộng đồng.

2/ SANTA GROUP với triết lý kinh doanh “dùng nhân văn để thấu rõ mọi vấn đề” nên trong nội bộ SANTA GROUP, tất cả các thành viên, cổ đông, đối tác, người lao động… được xem như một đại gia đình. Con người là tài sản quý giá nhất giúp SANTA GROUP thực thi tầm nhìn và sứ mệnh của mình. Mỗi thành viên SANTA GROUP luôn phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng và tự hoàn thiện bản thân theo chuẩn mực đạo đức này. Cũng như trong kinh doanh, hành động của SANTA GROUP đều hướng tới trọng tâm là khách hàng và vì cộng đồng và luôn tâm niệm “khách hàng là người trả lương cho mình nên luôn luôn phải tận tâm, tận tụy vì khách hàng và luôn dùng trái tim để thấu rõ khách hàng, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm với khách hàng và cộng đồng, phấn đấu để giữ vững niềm tin yêu của khách hàng và cộng đồng, thực hiện cam kết với khách hàng và cộng động bằng những hành động thiết thực theo đúng tinh thần của hệ giá trị cốt lõi.

3/ SANTA GROUP lấy sự đồng thuận bằng trí tuệ tập thể và tinh thần đoàn kết trên thuận dưới hòa làm nguồn sức mạnh tổng hợp để sáng tạo. Phục vụ và đóng góp cho xã hội, cho nền kinh tế bằng kinh nghiệm và sự sáng tạo, bằng trí tuệ con người kết hợp với công nghệ hiện đại.

4/ SANTA GROUP cam kết tôn trọng luật pháp, tôn trọng các quy tắc, nghi thức trong giao tiếp. Lịch thiệp, chính trực trong quan hệ; khách quan, minh bạch, công bằng và bình đẳng trong xử lý công việc giữa người với người. Mọi hoạt động của Phúc Sang, SANTA luôn tuân thủ mọi quy định của pháp luật hiện hành và quy chế quản lý nội bộ. Hơn thế, mọi thành viên SANTA GROUP sẽ luôn đi tiên phong trong việc thực thi và góp phần phát triển, hoàn thiện những quy định và quy chế này.

PHẦN III: THỰC THI VĂN HÓA SANTA GROUP

1/ ỨNG XỬ NỘI BỘ: Nhân Văn Gắn Kết- Chia Sẻ Trách Nhiệm

Nhân văn: Tác phong làm việc nhân văn là luôn xử sự xuất phát từ nguyên tắc lấy con người làm gốc; luôn đối xử với nhau bằng sự nhân văn trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, sống có tình nghĩa, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ trên mọi phương diện nhưng không vi phạm các bí mật riêng tư không liên quan đến công việc.

Gắn kết: Hiểu được tầm quan trọng của việc gắn kết cá nhân với tổ chức, với lãnh đạo, với các thành viên nhóm và với công việc sẽ gặt hái được kết quả hơn hẳn làm việc theo từng cá nhân.

Chia sẻ: chia sẻ các giá trị mà mình có được trong công việc, trong cuộc sống để cùng nhau gặt hái thành quả, không để bí quyết trở thành của riêng mình mà nên chia sẻ thông tin để cùng nhau phát triển.

Trách nhiệm: Trách nhiệm với đồng nghiệp, quan tâm và suy nghĩ đến người khác, thể hiện sự tôn trọng người khác, chính trực thể hiện và truyền đạt rõ ràng ý kiến, suy nghĩ của bản thân đến người khác. Trách nhiệm trong công việc, thực hành Tiết kiệm (luôn xem mọi tài sản hiện có tại công ty như là của chính mình, luôn sử dụng mọi nguồn lực như thời gian, tài sản… một cách tiết kiệm nhất có thể), đồng thời tuân thủ các quy tắc trong công việc:trang phục gọn gàng, lịch sự theo đúng quy định; đúng giờ; luôn lịch thiệp và đúng mực trong giao tiếp…Trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản trong công việc như: 5S, KAIZEN, PDCA, 5W2H, báo cáo – liên lạc – thảo luận, và biến chúng trở thành thói quen.

2/ ỨNG XỬ VỚI KHÁCH HÀNG:  “Khách hàng là người trả lương”

Coi trọng khách hàng, luôn biết rằng khách hàng mới là người trả lương cho mình và hành động để nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng, nâng cao sự hài lòng khách hàng, làm cho khách hàng hài lòng thì bản thân cũng sẽ được hưởng lợi, tạo dựng khách hàng tốt bằng sản phẩm, dịch vụ tốt.

Toàn thể thành viên SANTA GROUP đều phải hướng về cùng một phía, từng người, từng người phải có ý thức mình là người đại diện cho công ty để làm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng qua việc thực hiện triệt để quy tắc ứng xử, giao tiếp; luôn làm việc một cách hăng hái, sôi nổi; luôn ứng xử một cách nhả nhặn, lich sự với khách hàng; nghiêm túc tiếp thu những khiếu nại, sai lầm và tìm cách cải thiện; nắm vững quan điểm về thu hút và duy trì khách hàng trong trung và dài hạn; duy trì thực hiện việc ghi chép lại những khiếu nái, sai lầm để đúc kết thành kinh nghiệm, bí quyết…

Mỗi thành viên SANTA GROUP luôn nắm vững 3 cấp bậc của chuẩn mực phục vụ khách hàng và tạo thành thói quen:

Cấp 1: Hình thức, diện mạo, sạch sẽ, tươi cười, chào hỏi, tác phong, giữ đúng lời hứa.

Cấp 2: Khả năng giao tiếp (cách nói chuyện, sử dụng từ ngữ, nội dung), lễ phép, để ý, để mắt, để tâm, tốc độ.

Cấp 3: Xử lý phàn nàn, nhận biết rủi ro, hành động theo kỳ vọng, ứng xử thích nghi với hoàn cảnh, ứng xử dựa trên việc quan sát tâm trạng của khách hàng bằng cả trái tim để thấu rõ mọi vấn đế và luôn tạo bất ngờ cho khách hàng.

3/ QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG, ĐỐI TÁC: Tất cả cùng thắng

Đồng hành, hợp tác trên tinh thần tất cả cùng thắng, cùng nhau làm tăng các giá trị đầu tư và bền vững.

Toàn công ty không chỉ làm những việc trước mắt mà phải tiến hành cả các hoạt động giúp xây dựng giá trị công ty trong tương lai như: web, dịch vụ, thông tin, sản phẩm, marketing, chất lượng, tuyên truyền quảng cáo, ứng xử khách hàng, quan tâm đến nội dung nói chuyện của thành viên, huấn luyện nâng cao chất lượng thành viên nhằm tạo uy tín cho các thương hiệu của SANTA GROUP, làm tăng giá trị đầu tư của đối tác, cổ đông.

SANTA GROUP luôn coi đối tác, cổ đông như những người bạn, người thân trong gia đình, luôn mong muốn xây dựng những mối quan hệ thân thiện, bền vững trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau, cùng chung tay góp sức, cùng thành công và cùng phát triển.

Khi tiếp xúc với đối tác trong và ngoài nước, thành viên SANTA GROUP khẳng định vai trò, vị trí của mình thông qua cách cư xử lịch thiệp, nghi thức phù hợp và đúng hẹn.

Khi giải quyết công việc, SANTA GROUP coi trọng sự tuân thủ luật pháp, cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm tốt.     

Khi làm việc với đối tác nước ngoài, hay khi công tác ở nước ngoài, thành viên SANTA GROUP tuân tủ và tôn trọng luật pháp, văn hóa của nước bạn, các Hiệp định, thỏa thuận Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.           

4/ CAM KẾT VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG: “Người lao động là tài sản quý giá nhất, là người động sự không phải người làm thuê”

Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp, thuận lợi, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng, tự chủ trong công việc cho tất cả thành viên, tôn trọng từng thành viên, tạo niềm tin yêu từng thành viên, làm cho từng thành viên cảm nhận SANTA GROUP là gia đình thứ 2 của mình.

SANTA GROUP xem tất cả thành viên là người động sự chứ không phải người làm thuê.

Luôn đảm bảo ổn định việc làm và đời sống của từng thành viên công ty, đảm bảo rằng mọi người sẽ được quan tâm chăm sóc đầy đủ các quyền lợi về vật chất và tinh thần theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo xây dựng chế độ đãi ngộ, đào tạo, khen thưởng công bằng minh bạch. Việc đánh giá từng thành viên phải được dựa trên đánh giá cả về năng lực, thành tích, thái độ làm việc, thâm niên công tác, điều kiện bên trong lẫn điều kiện bên ngoài và trình trạng cá nhân của từng thành viên, không đánh giá mang tính chất chủ quan.

Luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và thương xuyên tổ chức các khóa đào tạo nhân sự cho các thành viên rèn luyện, trao dồi kiến thức, kỹ năng để phát triển. Khuyến khích, đề cao các ý tưởng sáng tạo, tạo điều kiện tối đa để các ý tưởng sáng tạo được áp dụng vào thực tiễn và khen thưởng tương xứng với hiệu quả mang lại từ ý tưởng sáng tạo làm tăng giá trị công ty.

5/ ĐẢM BẢO LỢI ÍCH CHO XÃ HỘI: Hành động gắn với trách nhiệm xã hội

Tổ chức, khuyến khích và tạo điều kiện cho hoạt động xã hội thiện nguyện của các thành viên như tổ chức các hoạt động vì sức khỏe cộng động, bảo vệ môi trường…

Sống và làm việc gắn với trách nhiệm xã hội, đóng góp một phần lợi ích có được vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

6/ CAM KẾT GIỮ MÔI TRƯỜNG: “Bảo vệ ngôi nhà chung”

Trong quá trình sản xuất và kinh doanh, SANTA GROUP luôn phấn đấu sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ “xanh, sạch” thân thiện với môi trường.

SANTA GROUP cam kết động viên khuyến khích các thành viên không ngừng nâng cao nhận thức và tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm cải tạo, giữ gìn và phát triển môi trường sống tại làm việc cũng như trong cộng đồng.